Audit public intern. Guvernanta corporativa. Control intern managerial - Bucuresti
Preț: 750 (nu se percepe TVA)

Tematica cursului:

Modulul 1 - Audit public intern:

1. Planificarea activitatii de audit public intern: strategica si anuala.

2. Misiuni efectuate: asigurare; evaluare; ad-hoc; consiliere; urmarirea implementarii recomandarilor.

3. Domenii de responsabilitate ale auditului public intern: gestionarea riscurilor; controlul intern; guvernanta.

4. Tipuri de audit public intern - prezentare metodologica: audit de regularitate; audit de sistem; audit de performanta.

5. Intocmirea documentelor prevazute in procedura de audit public intern.

6. Supervizarea: instructiuni necesare derularii misiunii de audit public intern; verificarea executarii corecte a programului misiunii de audit public intern; verificarea existentei elementelor probante; verificarea redactarii raportului de audit public intern.

7. Raportarea activitatii de audit public intern: importanta (asigurare, asistenta si consiliere, atragerea atentiei, actiune privind implementarea recomandarilor) si periodicitate (la solicitarea organului ierarhic superior, raportul anual de activitate transmis la UCAAPI, raportul anual de activitate transmis la Curtea de Conturi/Camerele judetene de Conturi).

8. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.

 

Modulul 2 - Guvernanta corporativa:

1.  Intreprinderile publice.

2.  Autoritatea publica tutelara.

3.  Administrarea si conducerea regiilor autonome.

4.  Administrarea intreprinderilor publice - societati comerciale.

5. Stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de maxim 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale.

6. Matricea consiliului.

7. Elemente obligatorii ale contractului de mandat.

8. Reguli generale privind redactarea Scrisorii de asteptari.

9. Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de intentie.

10. Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

11. Protectia actionarilor minoritari.

12. Audit statutar si audit intern.

13. Transparenta. Obligatii de raportare.

 

Modulul 3 - Controlul intern managerial:

1. Comisia de monitorizare - atributii.

2. Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.

3. Consilierul de etica.

4. Avertizorul de integritate.

5. Functiile sensibile - criterii de identificare.

6. Etica si integritate privind functia publica.

7. Conflict de interese si incompatibilitati.

8. Managementul riscurilor de coruptie - registrul riscurilor de coruptie.

9. Actualizarea fiselor postului.

10. Planul anual de pregatire profesionala.

11. Delegarea de competenta.

12. Planificarea activitatii.

13. Obiective generale si specifice si indicatori de performanta asociati acestora.

14. Managementul riscurilor - mijloc de consolidare a controlului intern/managerial.

15. Proceduri.

16. Supravegherea activitatii.

17. Planul pentru asigurarea continuitatii activitatii.

18. Comunicarea si informarea.

19. Gestionarea si arhivarea documentelor.

20. Raportari financiare si contabile.

21. Instructiuni privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial. 

22. Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern. 

23. Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii.

24. Raport asupra sistemului de control intern managerial.

25. Limitele controlului intern.

Mai multe oferte ale FOCUS TRAINING SRL

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...