Facilități oferite investitorilor

Reţea de apă curentă
Rețele de drumuri locale, comunale, naţional- europene ți de exploatare (în stare foarte bună)
Rețea de canalizare
Terenuri agricole şi neagricole
Forţa de muncă existentă calificată şi necalificată
Curent electric și iluminat public în toate satele comunei
​Telefonie fixă şi mobile, internet

Proiecte de investiții

Modernizare drumuri locale în satele Victoria, Icușeni, comuna Victoria, județul Iași
Înființare și dotare grădiniță în comuna Victoria , județul Iași
Racordare la sistemul național de transport a gazelor naturale a comunei Victoria, județul Iași cu satele aparținătoare Icușeni, Luceni, Stanca, Victoria, Sculeni, Șendreni, Făsuleni
Extindere corp A, școala Victoria ''Ionel Teodoreanu''cu spații auxiliare, didactice și sală de sport
Dotare așezământ cultural, sat Victoria, comuna Victoria, județul Iași
Modernizare bază sportivă, sat Victoria, comuna Victoria, județul Iași
Reabilitare iluminat public Sculeni, Frăsuleni, Stanca, Luceni, Icușeni, Cotu Morii
Extindere rețea apă
Extindere rețea de canalizare localitatea Victoria, comuna Victoria , județul Iași
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
Reabilitare trecere (pod) peste râul Jijia Veche, sat Luceni, comuna Victoria , județul Iași
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin modernizarea drumului comunal DC 8B (Foișor Sculeni- Sc Șendreni) în comuna Victoria, județul Iași
Construire sală festivități culturale comuna Victoria, județul Iași
Lucrări reparații curente la parcarea căminului cultural Victoria
Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stadal în comuna Victoria
Achiziție utilaj întreținere drumuri- Autogreder
Achiziția unui utilaj buldoexcavator în comuna Victoria, județul Iași
Localităţii Înfrăţite:
Comuna Sculeni, raion Ungheni, Republica Moldova
Comuna Manoilești, raion Ungheni, Republica Moldova

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...