Facilități oferite investitorilor

Localități înfrățite:
​Argenteuil (Franța)
Zenica (Bosnia și Herțegovina)
Szombathely (Ungaria)
Derince (Turcia)
Kaihua (Provincia Zhejiang - Republica Populară Chineză)
Parga (Republica Elenă)

Proiecte de investiții

Proiecte finalizate 2016-2020
EDUCAȚIE
​În perioada 2016-2020 am realizat:
- 3 grădinițe modernizate
- 2 școli generale reabilitate
- dotarea cu echipamente a grădinițelor, școlilor și colegiilor
- 8 terenuri sintetice de fotbal, cu nocturnă
- 3 locuri de joacă pentru copii
- 8.429 de burse pentru elevi
​SĂNĂTATE
Sume alocate unităților sanitare în perioada pandemiei
INFRASTRUCTURĂ
În perioada 2016-2020 am asfaltat 39 de străzi (trotuare, alei pietonale, parcări și sensuri giratorii), am creat 2.956 de locuri de parcare noi
APĂ ȘI CANAL
PIETONALA „CORVIN” Suprafață: 12.300 mp.
SMART CITY
ILUMINAT PUBLIC
În perioada 2016-2020, în municipiul Hunedoara am montat 260 stâlpi de iluminat public noi, cu tehnologia LED, 605 corpuri noi de iluminat (dintre care 559 cu tehnologia LED), am extins cu 15,42 km rețeaua de iluminat stradal și am modernizat 12 puncte de aprindere
HUNEDOARA CURATĂ
SALUBRITATE
EVENIMENTE CULTURALE 
SPORT
- Înființarea Clubului Sportiv Hunedoara
- Două terenuri sintetice de sport
- Parteneriat cu Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” – FC Viitorul Constanța
- Meci istoric de fotbal, în memoria fotbalistului Michael Klein
- Realizarea unei statui a fotbalistului Michael Klein
- Aparate de fitness urban și street workout, în Parcul Tineretului
- Înlocuirea a două cazane de apă la Bazinul de Înot și alte investiții
DIVERSE
În perioada 2016-2020, am investit:
- la Castelul Corvinilor
- în Sala de Consiliu a Primăriei
- la piețele Obor și Dunărea
- la situl industrial
- în reabilitarea Casei de Cultură
- în achiziționarea de autobuze
Proiecte de viitor
MOBILITATE URBANĂ
- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
- Alei (zone) pietonale modernizate
- Autobaza operator nou construită – Hașdat
- Model stație de închiriere biciclete
- Autobuze hibrid și stații de încărcare
- Stații de îmbarcare pentru călători - transport public
- Piste pentru biciclete
- Reabilitarea părții carosabile și pietonale
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ BLOCURI
- Eficientizarea energetică a 14 blocuri turn – 1.082 de apartamente
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ SPITAL ȘI REABILITARE ȘI DOTARE AMBULATORIU
- Sunt 2 proiecte unitare: eficiență energetică, reabilitare spital și dotare ambulatoriu
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘCOLI + REABILITĂRI ȘI DOTĂRI ȘI CONSTRUCȚII NOI
- Eficientizarea energetică a Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”
- Eficiență energetică și reabilitarea și modernizarea liceului tehnologic „Matei Corvin”
- 2 proiecte unitare (eficiență energetică și reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „Matei Corvin”) Construire corp anexă la clădirea principală a Liceului Teoretic „Traian Lalescu”
- În vederea desfășurării activității echipelor de elevi ROBOTX și ROBOTY din cadrul programului First Tech Challange de la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” din municipiul Hunedoara, care reprezintă România la diverse concursuri naționale și internaționale, se va realiza un spațiu adecvat desfășurării activităților școlare și extrașcolare specifice unui laborator de fizică/ informatică/ robotică
- Construire corp anexă la clădirea principală a Liceului Teoretic „Traian Lalescu”
- ​Execuție lucrări pentru obținerea avizului de securitate la incendiu - Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”
- Reabilitare termică (anvelopare) Corp A - Liceu, Strada Alexandru Vlahuță nr. 1 bis - Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”
- Reabilitarea termică la corp A - Liceu, strada Alexandru Vlahuță nr. 1 bis din cadrul Colegiului Economic „Emanuil Gojdu”
- Modernizarea Grădiniței cu Program Normal nr. 5, Strada Ștrandului nr. 2,
- Modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 6, Strada Trandafirilor nr.18
- Modernizarea Grădiniței cu Program Normal Boș, din cadrul Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”
- Reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățamânt antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe): Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 și Grădinița cu Program Prelungit „Piticot”
- Reabilitare Creșa Săptămânală „Căsuța cu Pitici”
- Reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Hunedoara - Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” – Clădire învățământ primar + Clădire învățământ gimnazial
- Reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățământ profesional și tehnic (licee tehnologice și școli profesionale) – Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, Atelier școală + Corp liceu
- Reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) – Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, Școala Gimnazială nr.6
- Realizare creșă nouă în municipiul Hunedoara
- Reabilitarea acoperișului Corp A, Strada Luncii din cadrul Școlii Gimnaziale nr.2
- Modernizarea Școlii Primare din satul aparținător Hășdat nr. 141
- Modernizarea Școlii Primare din satul aparținător Peștișul Mare
- Modernizarea Școlii Primare Răcăștia, localitatea componentă Răcăștia nr. 201, din cadrul Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”
REVITALIZAREA CENTRULUI ISTORIC
- Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății amplasat în Piața Libertății pe un teren cu o suprafața de 4.525 mp, pol generator de evenimente cu important rol social și turistic
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului Fierului - teren cu o suprafață de 1.696 mp.
- Amenajare albie râu Cerna prin recalibrare pe o lungime 585 de metri
- Reabilitarea Centrului de tineret
- Strada Castelului – urmăreşte îmbunătățirea infrastructurii și îmbunătățirea standardelor și condițiilor de trafic
ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC
​Iluminat public ecologicAducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale în domeniu
În urma Auditului Sistemului de iluminat public s-au stabilit clasele de iluminat pentru fiecare tronson de stradă în parte în funcție de configurația acestora
GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA
Asociația G.A.L. URBAN „CORVINIA HUNEDOARA” – intervenții POR
Reabilitare locuințe sociale (reabilitare termică/anvelopare, acoperiș, subsol,tâmplărie termoizolantă, rețea de instalație electrică, gaz, apă, grupuri sanitare, amenajare spații locative/locuințe, spații comune/holuri etc.)
Amenajarea spațiilor disponibile în clădirea fostei Școli Generale Nr. 1 pentru crearea unui centru de resurse pentru ocupare
Un centru de resurse pentru ocupare amenajat în clădirea fostei Școli Generale Nr. 1 (în prezent este sediul ALOFM Hunedoara) – (amenajarea etajului I, a sălilor, grupurile sanitare; dotare cu mobilier)
Un centru multifuncțional pentru servicii sociale și de educațieamenajat în clădirea fostei Școli Generale Nr. 10 (reabilitare termică/anvelopare, acoperiș, subsol,tâmplărie termoizolantă, rețea de instalație electrică, gaz/termoficare, apă, grupuri sanitare etc.)
Școlile Gimnaziale Nr. 1 și Nr. 2 vor beneficia de reabilitări și modernizări pentru asigurarea condițiilor de servicii suplimentare de tip „after school”
Patru spații publice deschise vor fi construite ca spații de joacă pentru copii și teren de sport în:
» Micro 5: la fosta Școală Generală Nr. 11
» Micro 6: între blocurile L1 și L3, str. Batiz
» Micro 7: lângă fosta Școală Generală Nr. 9
» Hășdat: la Școala din Hășdat
CASTELUL CORVINILOR
Realizare parc etnografic „Ținutul Pădurenilor”
Amenajarea parcului etnografic
Realizare parc tematic medieval
Ambientarea Castelului Corvinilor cu expoziții și piese de mobilier
Valorificarea turistică a adăpostului de apărare civilă
REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM RUTIER
Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier
STADION NOU
- Construire complex sportiv „Michael Klein”, municipiul Hunedoara
MODERNIZARE BAZIN DE ÎNOT ȘI ȘTRAND
- Lucrările privind achiziționarea și montarea panourilor solare la Complexul Sportiv ,,Michael Klein" și Ștrand Municipal
- Lucrări de reabilitare şi modernizare vestiare și dotarea acestora cu dulapuri de valori, extindere birouri în cadrul Bazinului de Înot
- Achiziționare sistem de climatizare și dezumidificare la Bazinul de Înot
- Lucrări de extindere Ștrand Municipal prin construcția unui parc acvatic
REABILITARE PIAȚA „OBOR”
- Lucrări de intervenție la obiectivul de investiție „Complex Piața Obor”, Strada Bicaz nr. 2
CONSTRUIREA UNEI CAPELE NOI
Realizare capelă nouă
BLOCURI ANL
- Execuție lucrări pentru Locuințe pentru tineri destinate închirierii, strada Alexandru Vlahuță, etapa I – utilități
- Realizare extindere rețea electrică, aferente blocului ANL pentru tineri
- Execuție lucrări pentru Locuințe pentru tineri destinate închirierii, strada Alexandru Vlahuță, etapa I
- Execuție lucrări pentru Rețele exterioare de apă și canalizare la blocul ANL
- Amplasament propus în municipiul Hunedoara în vederea realizării unui bloc ANL în cadrul Programului de construcții locuințe pentru tineri – destinație specialiști din sănătate, derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
- Bloc ANL pentru medici specialiști, Strada Victoriei nr. 14, în incinta Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din municipiul Hunedoara
- Amplasamente propuse în municipiul Hunedoara în vederea realizării de blocuri ANL în cadrul Programului de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii derulate prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe - Bloc ANL, Strada Alexandru Vlahuță nr. 16A, Etapa II
- Bloc ANL, Strada Eliberări
PARCUL CORVIN
- Reabilitarea Parcului Corvin din municipiul Hunedoara
REABILITARE CĂMINE CULTURALE
Reabilitare cămine culturale Peștiș și Buituri
PARCARE ACOPERITĂ
- Amenajare parcare acoperită în zona Hotel Rusca
REGENERARE URBANĂ
- Reabilitarea terenurilor degradate din municipiul Hunedoara și pregătirea acestora pentru noi activități / - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate din municipiul Hunedoara
REALIZAREA UNOR NOI SPAȚII DE JOACĂ
- Amenajare locuri de joacă în municipiul Hunedoara
EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ
- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Hunedoara
REABILITARE SALĂ DE SPORT „MATEI CORVIN”
Consolidare, reabilitare, extindere și dotare sală de sport Liceu Tehnologic „Matei Corvin”, municipiul Hunedoara, Strada Victoriei nr. 17
REABILITAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI
- Reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Primăria municipiului Hunedoara
​S-au încărcat în SICAP documentele aferente achiziției de execuție lucrări de construcții și instalații inclusiv dotări-utilaje, echipamente tehnologice+montajul acestora. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 24.08.2020.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...