Facilități oferite investitorilor

Drum naţional DN 24 care face legătura între Bârlad și Husi; Galați și Iași
Teren agricol

Proiecte de investiții

În derulare:
Proiect “Modernizare Școala cu clasele I-VIII Rinceni”
Proiect “Modernizare Școala cu clasele I-IV Musata”
Proiect “Modernizare Grădiniță cu program normal Rinceni”
Proiect “Modernizare Grădiniță cu program normal Musata”
Proiect “Extindere și Modernizare Școala Anastasie Fatu Corp.B”
Teren sport Școala nr. 2 Berezeni
Teren sport Școala nr.3 Chirica
Reabilitare Dispensar Uman Comuna Berezeni
Reabilitare clădire Primărie
Reabilitare și Dotare Cămin Cultural în comuna Berezeni, județul Vaslui
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Social în comuna Berezeni
Construire piață agroalimentară în comuna Berezeni, județul Vaslui
Suplimentarea sursei de apă prin captari de surse alternative pentru alimentare cu apă a comunei Berezeni
Înființare/Extindere Sistem de Distribuire Gaze Naturale în comuna Berezeni, județul Vaslui”
Împădurirea terenului degradat constituit în spațial de ameliorare Stuhulet - Miliare
Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite UAT Comuna Berezei, Județul Vaslui” Modernizare drumuri sătești în comuna Berezeni, județul vaslui
Modernizare drumuri de interes local în comuna Berezeni, județul Vaslui
Actualizare Planului Urbanistic general și a regulamentului Local de Urbanism al UAT Comuna Berezeni, județul Vaslui”
Propuse spre aprobare
Reabilitare drumuri comunale prin asfaltare
Alimentare cu apă satele Rinceni și Musata
Înființare/Extindere Sistem de Distribuire Gaze Naturale în comuna Berezeni, județul Vaslui
​Extindere canalizare

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...