BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Toader Dima, primarul Comunei Berezeni, județul Vaslui

Echipa GhidulPrimariilor.ro a lansat în luna iunie 2020 "BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020" - un proiect național ce se adresează primăriilor din România care doresc să comunice transparent despre realizările și provocările ultimilor patru ani de mandat.

Primul interviu îl are ca invitat pe domnul Toader Dima, primarul comunei vasluiene Berezeni, care răspunde întrebărilor redacției despre fondurile accesate pentru modernizarea comunei, despre provocările mandatului său și despre viitorul comunei Berezeni.


GhidulPrimariilor.ro: Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?

Toader Dima: Provocarea principală a mandatului meu a modernizarea comunei Berezeni care s-a putut realiza prin accesarea fondurilor de investiții naționale, dar și ale Uniunii Europene.

Împreună cu echipa mea ne-am concentrat pe implementarea proiectelor derulate prin PNDL I și II - Programul Național de Dezvoltare Locală care reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

În plus, am derulat proiecte și am accesat fonduri prin PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și fonduri ale Uniunii Europene - FEADR - Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală care sprijină politica europeană în domeniul dezvoltării rurale.


GhidulPrimariilor.ro: Care au fost principalele realizări ale mandatului dumneavoastră?

Toader Dima: Realizările mandatului meu se datorează faptului că am reușit să finalizez proiecte locale prin valorificarea oportunităților de finanțare europeană precum și pe cele puse la dispoziție prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală.

Concret, am reabilitat școlile și grădinițele din comună, am modernizat căminul cultural, am asfaltat o parte din străzi, am amenajat stații pentru autobuze, am reabilitat fântâni publice, am modernizat iluminatul stradal, am racordat la rețele de apă peste 1200 de familii din comună. Am finalizat rețeaua de canalizare și statia de epurare urmând să racordăm întreaga populație la rețeaua de canalizare printr-un proiect cu fonduri europene.

Am finalizat un proiect de împădurire prin Agenția Națională a Fondului de Mediu cu suprafața de 137 de ha. Acum împădurim 113 hectare printr-un proiect derulat prin Ministerul Agriculturii – Sprijin prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite PNDR 2014-2020 sesiunea a III-a. Suntem comuna care împădurim, la nivel național, cea mai mare suprafață în anul 2020.

Sunt multe proiecte, cu o valoare destul de mare, care ne-au ajutat să realizăm aceste investiții. Cu 120.000 de euro a fost reabilitată și modernizată grădinița de la Mușata. De asemenea vor fi modernizate școlile de la Rînceni, Mușata și Berezeni. În paralel se lucrează și la proiectul de la Școala Anastasie Fătu din Berezeni.

La Berezeni avem o școală nouă care are toate utilitățile, apă canal, în interior nu mai sunt probleme. Prin PNDL 1 vom reabilita și grădinița de la Rînceni. Acolo este fosta școală Spiru Haret, veche de 100 de ani și am avut pretenția să păstrăm arhitectura școlii făcută acum 100 de ani când ministrul învățământului era Spiru Haret. Tot la Berezeni construim de la zero o grădiniță cu două săli de clasă cu bani de la Ministerul Învățământului.

Grădinițele din comună au fost amenajate cu părculețe de joacă moderne și sigure, cu balansoare, tobogane și leagăne.

În plus, cu fonduri europene vom moderniza căminul cultural. S-a semnat proiectul, a fost scos la licitație de două ori, dar nu s-a prezentat nimeni pentru că avea o valoare foarte mică, de 500.000 de euro. Acum prin Ordonanța 114 s-a dus undeva la 700.000 de euro. Este o sumă destul de mare și deja sunt firme care vor să facă această lucrare. Când va fi gata, instituția va avea o sală de spectacole cu scenă modernă, cu bibliotecă, cu sală de lectură, cu grupuri sanitare, centrală, aer condiționat.

Deoarece în comună sunt foarte mulți bătrâni neajutorați, dorim sa transformăm azilul de bătrâni din localitate în centru social. Vechea clădire va fi reabilitată, modernizată și extinsă cu circa 1.000.000 de euro.

În plus, dorim să ajutăm producătorii locali să-și vândă mai ușor legumele și să aibă totodată un spațiu unde să le comercializeze, așadar vom construi o piață agroalimentară în centrul comunei, cu fonduri europene.


GhidulPrimariilor.ro: Aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit?

Toader Dima: Mi-ar fi plăcut foarte mult să finalizez până acum proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Social în comuna Berezeni”. Acesta este un proiect de suflet pentru mine, foarte complex, în derulare în acest moment.

Centrul va deservi circa 150 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Vor avea îngrijiri la domiciliu, va fi dusă o masă caldă persoanelor care nu se pot deplasa. Centrul este prevăzut cu cabinete medicale specializate iar persoanele vârstnice vor beneficia de fizioterapie, kinetoterapie, ergoterapie. Un ONG va primi 400.000 de euro și se va ocupa timp de trei ani de zile de gestionarea centrului. Apoi va rămâne în administrarea Primăriei Berezeni.


GhidulPrimariilor.ro: Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?

Toader Dima: În acest moment avem în lucru foarte multe proiecte care au în vedere continuarea procesului de modernizare a comunei: Proiectul “Modernizare Școala cu clasele I-VIII Rinceni”, Proiectul “Modernizare Școala cu clasele I-IV Mușata”, Proiectul “Modernizare Grădinița cu program normal Rinceni”, Proiectul “Modernizare Grădinița cu program normal Mușata”, Proiectul “Extindere și Modernizare Școala Anastasie Fătu Corp. B”, Teren sport Școala nr. 2 Berezeni, Teren sport Școala nr. 3 Chirica, Reabilitare Dispensar Uman Comuna Berezeni, Reabilitare clădire Primărie, “Reabilitare și dotare Cămin Cultural în comuna Berezeni, județul Vaslui”, “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Social în comuna Berezeni”, Construire piața agroalimentară în comuna Berezeni, Suplimentarea sursei de apă prin captări de surse alternative pentru alimentare cu apă a comunei Berezeni, “Înființare/Extindere Sistem de Distribuire Gaze Naturale în comuna Berezeni, județul Vaslui”, Împădurirea terenului degradat constituit în spațiul de ameliorare Stuhulet-Miliare, “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite UAT Comuna Berezei, Jud. Vaslui”, Modernizare drumuri sătești în comuna Berezeni, județul Vaslui, Modernizare drumuri de interes local în comuna Berezeni, județul Vaslui, “Actualizare Planului Urbanistic general și a regulamentului Local de Urbanism al UAT Comuna Berezeni, judetul Vaslui”.


GhidulPrimariilor.ro: Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani dacă veți câștiga alegerile?

Toader Dima: Pe lângă finalizarea proiectelor la care am făcut referire mai sus, doresc foarte mult să realizez modernizarea drumului județean Berezeni - Dimitrie Cantemir, să finalizez proiectul “Înființare/Extindere Sistem de Distribuire Gaze Naturale în comuna Berezeni, județul Vaslui” și să extind proiectul de canalizare, de importanță majoră pentru locuitorii comunei noastre.


GhidulPrimariilor.ro: Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?

Toader Dima: Bugetul local s-a compus din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, alocări de sume de la bugetul de stat, venituri proprii (încasări impozite și taxe de la populație), subvenții de la Fondul de mediu, subvenții AFIR, subvenții primate de bugetele locale de la APIA, finanțarea programelor de dezvoltare locală – PNDL, fonduri europene – FEDR.


GhidulPrimariilor.ro: Aveți un moment special din mandatul dumneavoastră care v-a rămas întipărit în minte?

Toader Dima: Un moment cu o încărcătură emoțională deosebită pe care nu-l voi uita a fost organizarea evenimentului “Nunta de aur” – 50 de ani de căsătorie cu mai multe cupluri din comuna noastră.


Pentru mai multe detalii despre activitatea Primăriei Comunei Berezeni, județul Vaslui: www.primariaberezeni.ro


Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...