BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Romînu Ionel , primarul comunei Forotic , județul Caraș- Severin

Ghidul primăriilor Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?
Romînu Ionel
Principalele provocări întâmpinate în decursul celor 4 ani au fost
- Capacitatea bugetară- datorită resurselor financiare limitate din bugetul local, nu a existat posibilitatea unor investiții mai mari în acest interval de timp
- Lipsa unui sistem digitalizat al instituțiilor și birocrația excesivă în obținerea anumitor documentări și aprobări
G.P. Dacă aveți vreun regret referitor la acești 4 ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit?
Romînu Ionel
Una dintre prioritățile acestor 4 ani a fost investirea într-o infrastructură educațională de activitate. În acest sens, a fost inițiat proiectul de reabilitare pentru Școala cu clasele I-IV Surducu Mare, o investiție cofinanțată din bugetul local și PNDL. Datorită lipsei fondurilor suficiente, lucrările au fost tergiversate, construcția fiind încăîn derulare.Până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, a fost pusăla dispoziție o nouă locație careîndeplinește condițiile igienico-sanitare pentru buna desfășurare a cursurilor școlare.
G.P. Care sunt principalele proiecte de investiții aflate în derulare?
Romînu Ionel
Printre principalele proiecte de investiții aflate în derulare sunt
- Piața locală Forotic- proiect aprobat prin Grupul de Acțiune Locală(GAL)
- Reabilitare și dotare Cămin Cultural Comorâşte – proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții(CNI)
- Reabilitare Școală cu clasele I-IV Surducu Mare- proiect cofinanțat din bugetul local(PNDL)
- Execuția lucrărilor de cadastrare intravilan/extravilan pe întreg teritoriul comunei Forotic

G.P. Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?

Romînu Ionel
Obiectivele prioritare pentru următorii 4 ani sunt
- Îmbunătățirea calității vieții în comunitate prin executarea lucrărilor pentru rețele edilitare: apă și canalizare. Scopul este oținerea fondurilor necesare pentru execuția proiectului. Pentru obiectivul menționat, a fost înaintată documentația premergătoare pentru obținerea Certificatului de Urbanism
- Dezvoltarea infrastructurii de business, mediu atractiv pentru investitori, parteneriate și promovare. În acest sens a fost obținut Certificatul de Urbanism pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal- zonă cu funcții de sport, agrement, birouri D+P+2E, depozitare și mică producție, foraj și stație tratare ape uzate
- Asigurarea serviciilor și lucrărilor de curățare, decolmatare și întreținere a pârâului, a locurilor și rigolelor din extravilanul și intravilanul comunei Forotic. În acest sens se are în vedere achiziția de utilaje precum buldoexcavator, vidanjă, echipament cupă tractor
G.P. Care au fost prinicipalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?
Romînu Ionel
Majoritatea lucrărilor și achizițiilor realizate au avut ca sursă de finațare Bugetul Local. Pe parcursul celor 4 ani am colaborat cu consultanți pentru obținerea finanțării din alte surse astfel că avem în derulare proiecte cu cofinanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală, proiecte finanțate prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) și Compania Națională de Investiții (CNI). În sensul atragerii de finanțări, am optat pentru accesarea unei scheme de ajutor de stat pentru fondul forestier, finanțată prin PNDR 2014-2020
G.P. Dacă aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatului care v-a rămas întiparit în minte?
Romînu Ionel
Cele mai speciale momente au fost cele în care am primit sprijinul și mulțumirea oamenilor din comunitate, pentru demersurile și lucrările intreprinse în decursul celor 4 ani
G.P. Dacă sunt niște aspecte pe care ați vrea să le adăugați față de răspunsurile la întrebările de mai sus, vă rog să le menționați
Romînu Ionel
Am pornit pe acest drum în anul 2016. Atunci m-am bucurat de votul de încredere din partea oamenilor și sper că am fost un reprezentant demn al comunității pe care o reprezint. În demersurile pe care le-am întreprins pe parcursul acestor 4 ani, au fost prioritare interesele cetățenilor și dezvoltarea comunei Forotic. Îmi doresc să le mulțumesc pentru sprijinul și încrederea acordată de-a lungul timpului și sper să continuăm pe acest drum împreună, pentru a finaliza proiectele începute și cele prioritare.
                                Vă doresc sănătate, prosperitate și numai bine!

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...