BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Jîjîe Maria , primarul comunei Răușeni , județul Botoșani

              Situat în partea centrală a Câmpiei Moldovei, comuna Răușeni se prezintă sub forma unei regiuni colinare, cu dealuri prelungi și scunde (altitudinea maximă 208 m în Dealul Comandaraști) în partea sudică a comunei cu un sol argilos în bună parte foarte bun pentru fabricarea cărămidei și teracotei, dealuri ce mărginesc culoarul larg al șesului Jijiei, acoperit cu fânețe, pășuni și culturi agricole.
Ghidul Primăriilor Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?
Jîjîe Maria
LEGEA 19/1991
G.P. Care au fost principalele realizări are instituției în acești 4 ani?
Jîjîe Maria
               Comuna Răușeni dezvoltă noi proiecte pentru prosperitatea comunității


ÎNVĂȚĂMÂNT
* Achiziționat centrală nouă la școala Răușeni în localul vechi
* Efectuat izolația termică la școala din Răușeni cu termosistem și decorativ
* Construit rampă pentru microbuzul școlar de unde se preiau elevii în siguranță (această operațiune se făcea în stradă)
* S-a reabilitat integral Grădinița Răușeni prin fonduri guvernamentale (PNDL), iar cu fondurile primărie și cu ajutorul oamenilor de la serviciul de gospodărire comunală s-a efectuat împrejmuirea curții grădiniței, s-a construit loc de joacă pentru copii, s-a amenajat curtea și s-a construi țarc pentru lemne. În grădiniță s-au pus jaluzele și mobilier modern, tot din fondurile primăriei
* La Doina s-a reabilitat școala prin programul PNDL - lucrare de foarte bună calitate, s-a dotat școala cu mobilier și logistica necesară bunei desfășurări a procesului de învățământ
* Până la sfârșitul anului în curs se va termina si vor fi efectuate recepția finală la școola Rediu reabilitată cu fonduri PNDL la care se adaugă contribuția primăriei
PROIECTE CU FONDURI EUROPENE
* S-a construit teren de fotbal la școala Răușeni, cu fonduri europene obținute prin Grupul de Acțiune Locală Colinele Moldovei
* S-a reabilitat și dotat la cele mai înalte standarde Căminul Cultural, amenajând totodată și spațiul curții cu locuri de parcare și spații verzi și împrejmuirea cu garduri din lemn și fier forjat
* Este în curs de executare înființarea sistemului de canalizare pe sat Răușeni, investiție de asemeni finanțată de guvern prin PNDL 2 și care depașește 2 milioane de euro
LUCRĂRI ȘI ACȚIUNI FINANȚATE DIN FONDURI PROPRII ALE INSTITUȚIEI
* Înființat și modernizat iluminatul public cu LED - obținând un iluminat eficient, modern și economic. Totodată aici obținând economii la bugetul local anual de 25.000-30.000 lei cu întreținerea și înlocuirea lămpilor arse
* Înființat sistem de supraveghere video la primărie, centru Răușeni, școala si halta Răușeni până la intersecția spre Doina și am eliminat serviciul de pază și protecție care cheltuia bani din fondurile primăriei, de peste 120.000 lei anual
* S-a construit, împrejmuit, plantat arbori ornamentali în centru civic, s-a construit loc de joacă pentru copii în spatiul primăriei între școlă și dispensarul uman
* Construirea unei platforme pentru gunoi la,,Gârla Morii,, și mutarea celei existente din centrul civic
* lluminat adecvat spațiul de la halta Răușeni sporind confortul și siguranța pentru cei care circulă noaptea
* S-a amenajat spațiul verde din fața poștei
* Cu banii proprii s-a realizat pietonatul din fața școlii și dispensarului Răușeni - constând în construcția de gard nou, bănci, iluminat adecvat arbuști ornamentali și ghivece cu flori
* Amenajat curtea din spate a primăriei
* Construcția unui șopron pentru lemne
* Refăcut complete remiză din spate; (acoperit, tencuit, termopane,ușă culisantă)
* Împrejmuit curtea primăriei cu garduri adecvate
* S-au decolmatat canalele ce creeau probleme la ploi- pârâul de la Stoleriu, Butnaru și podul CFR, canalul de peste șes drum CAP-halta și conjuncția cu drumul spre Doina, canalul de după sat -zona Andrei postasul până la podul de la ,,Gârla Morii,,
* Schimbat instalația electrică din aparmanetul primăriei, pus termopane, închis balconul și igienizat
* La Doina s-a amenajat parcul sătesc, s-a construit loc de joacă pentru copii, s-au plantat pomi și arbuști ornamentali. S-a extins rețeaua de apă în,,Valea Doinei,, ,s-a refăcut integral drumul din,,Valea Doinei" înălțându-se cu moloz, făcându-se șanțul si punând un strat consistent de piatră. S-a extins rețeaua de iluminat public pe traseul Răușeni -Doina
- în cei 4 ani primăria a contribuit în mai multe rânduri cu fonduri substanțiale la Așezământul social al parorhiei
* La Rediu s-a refăcut cu succes drumul ce leagă centru satului de cantonul CFR, s-a pus piatră în două etape pe toate drumurile, s-au făcut șanțuri și s-a curățat stăzile de excesul de vegetație
* La Pogorăști s-a reabilitat școata refăcându-se în totalitate acoperișul, schimbarea tâmplăriei cu tâmplărie termopan, reabilitarea interiorului și împrejmuirea cu gard a terenului aferent, pietruirea străzilor și săparea șanțuritol aferente
= s-a contribuit cu materiale la reabilitarea bisericii sătești
* La Stolniceni s-a reabilitat localul școlii cu tâmplărie termopan ,s-au pietruit străzile
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI S-A EFECTUAT
* Curățirea și igienizarea la parterul clădirii și sală de ședințe, înlocuindu-se parchetul în mai toate birourile cel existent nerezistând decât 2_3 ani
*S-au dotat toate birourile cu tehnică de calcul nouă (carculatoare și imprimante noi), s-au dotat birourile cu mobilier nou, s-au montat 3 aparate de aer condiționat: 2 la parte și 1 în sala de ședințe
* S-a achiziționat un server pentru stocarea datelor de la serviciile: contabilitate, impozite și taxe locale, asistență socială și registrul agricol
* S-a achiziționat un xerox multifuncțional
* S-a întocmit NOMENCLATORUL STRADAL, s-au denumit toate străzile și s-au atribuit numere la toate imobilele, s-a efectuat introducerea în evidenșa electronică a nomenclatorului
* S-a dus o politică mai impricată de către toți angajații primăriei, multe restanțe din impozite și taxe locale, lucru ce ne-a permis să realizăm tot ceea ce s-a relatat mai sus
* S-au încasat sume considerabile din concesiuni (iaz Pogorăști 150.000 lei, 30.000 lei de la Orange)
* S-au întreprins destule acțiuni în domeniul social; s-au rezolvat cazuri sociale deosebite: Ravliuc, Oancea
G.P. Dacă aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit si nu ați reușit?
Jîjîe Maria
-Crearea unui centru social pentru copii, și a unui așezământ social pentru bătrâni
G.P. Care sunt principalele proiecte de investiții aflate incă în derulare?
Jîjîe Maria
Înființare sistem canalizare și stație epurare în sat Răușen
Reabilitare școala gimnaziașa Rediu comuna Răușeni
G.P. Ce vă propuneți să realizaț în următorii patru ani?
Jîjîe Maria
* Să reabilităm, extindem și dotăm dispensarul uman- s-a depus documentația înregistrata cu numerele: L7698/23.07 .2o2o – secretariat; 7 487 /24.07.2020- Direcția de investiții; 5273 / 24.O7 .2020 - I. P. U.
* Realizarea infrastructurii prin asfaltarea străzilor din satut Răușeni, drumul spre Doina și străzile din satul Doina; s-a depus deja Memoriu la Compania Naționala de lnvestiții cu următoarele numere de inregistarare: 1770/23.07 .2o2o - secratiat; 7488/24.o7 .2020- Direcția I nvestiții; 5274 / 24.07 .2020 -I. P. U.
-În data de 24 August CNI a trecut cele 2 proiecte de faza de sinteză, selectarea preliminară urmând faza de selecție apoi finanțarea
* S-au efectuat demersurile necesare obținerii alimentării cu gaze ale comunei Răușeni în totalitate prin asocierea comunelor din ruta Răușeni -Blindești -Trusești -Ștefănești efectuându-se măsurătorile topo și faza de studiu de fezabilitate necesare obținerii avizării de către Delgaz Grid Târgu – Mureș, avizare obtinuță
* Să amenajat gârla morii construind un loc de agrement ambiental, cu dotările necesare efectuării acțiunilor culturale și sociale în cadrul comunității noastre
* Să construim o capelă mortuară la biserica Răușeni , împreună cu cetățenii din sat vom extinde și vom termina de îngrădit cimitirul din sat)
* Vom termina de amenajat clasele pe etajele I și ll la școala Răușeni
* De achiziționat prin fonduri europene un autogreder și un camion nou
* De ridicat o hală pentru utilajele proprii ( mașină, burdo, autoturism, etc)
* Să reabilităm școala Slobozia, acoperiș, termopane, închis cu gard grădina; (odată conservată clădirea poate primi altă destinație, în funcție de necesitatea comunității locale)
* La Rediu se va proceda cu oamenii primăriei la defrișarea grădinii școlii, se va parcela în vederea împăduririi a jumatate din ea, iar cealaltă jumătate se va amenaja pentru copii(teren de joaca, de sport etc.) Se va ingrădi pe șes în fața ta Luchian o suprafață de teren unde se va amenaja un teren de fotbal și un loc de joacă pentru copii utilat cu cele necesare asta pentru a deservi atât tinerii din Rediu cât și cei din Brătieni
*La Stolniceni și Pogorăști - se vor intreprinde următoarele: se va încerca obținerea unei finanțări pentru asfaltarea porțiunii de drum Mihaiasa -artera principală - Pogorăști - Stolniceni -Glăvănești.
* Se vor construi locuri de joacă pentru copii în grădinile școlilor, iar excedentul de teren se va împăduri și la Storniceni, la Pogorăști fiind împădurită jumatate din grădina
* La Stolniceni - se vor efectua lucrări de consolidare a drumului sătesc din fața școlii Stolniceni prin casetarea și betonarea șanțului pentru a aevita ruperile de mal atunci când șuvoaiele năvălesc peste sat; - de acoperit școala Stolniceni deoarece plouă prin acoperișul existent
*De extins clădirea școlii Pogorăști cu dependințe în vederea unui așezământ social (azil pentru bătrâni sau centru de zi pentru .....copii și segmental de populație defavorizat
* Se va urmări împădurirea tuturor terenurilor accidentate, degradate aparținând primăriei, a excesului din grădinile școlilor cu salcâm și alte specii, operațiune ce se va efectua cu oamenii primăriei
* La Doina se va amenaja pe terenul de sub pădure care aparține primăriei un loc pentru picnic și agreement dotat cu grătare, bănci, mese și coșuri colectoare de deseuri
G.P. Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?
Jîjîe Maria
- fonduri PNDL.1 ,PNDL 2, AFIR, venituri propria
G.P. Dacd aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatutui care v-a rămas intipărit în minte?
Jîjîe Maria

Tabăra de copii din satut Doina comuna Răușeni 2018 și 2019
G.P. Dacă sunt niște aspecte pe care ați mai vrea să le adăugați față de răspunsurile la întrebările de mai sus, vă rugăm să le menționați
Jîjîe Maria
Să se activeze ,să devină operabil Ronet pentru localitatea Răușeni
Să se asigure continuitate și surse de finanțare cu fonduri externe pentru anumite programe de investiții pentru dezvoltarea comuneror exemplu PNDL.AFIR.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...