BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Crețu Daniel, primarul comunei Victoria, județul Iași

Din punct de vedere geografic, comuna Victoria se află în partea de nord- est a României, la circa 26 de kilometri de municipiul Iaşi, în partea de nord- est a judeţului cu acelaşi nume, la confluenţa meridianului de 27º30´ longitudine estică cu paralela 47°30´ latitudine nordică.
În partea de sud se înveciează cu teritoriul comunei Aroneanu, la vest are ca vecini comunele Popricani şi Ţigănaşi, la nord comuna Probota, iar la est comunele Sculeni (raionul Ungheni, din Republica Moldova) şi Golăieşti
Comuna Victoria are în administrație 7 sate Șendreni, Frăsuleni, Sculeni, Victoria, Stînca, Icușeni, Luceni
Redacția Ghidul Primăriilor l-a invitat pe domnul primar Daniel Crețu la o discuție despre realizările mandatului 2016 – 2020 și despre provocările acestei perioade.

Ghidul primăriilor Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?

Creţu Daniel

Principala provocare a mandatului meu a fost accesarea cât mai multor fonduri nerambursabile în vederea modernizării comunei și asigurarea celor mai bune condiții pentru a oferi locuitorilor servicii de calitate în domeniile: educație, cultură, sport, sănătate, apă-canalizare, energie electrică, iluminat public, transport, drumuri, salubrizare.

G.P. Care au fost principalele realizări ale instituției în acești 4 ani?

Creţu Daniel

Principala realizare a fost investiția în educație și resursă umană în cadrul Proiectului “Victoria se educă”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, proiect prin care se urmărește implementarea a 3 programe educaţionale de calitate destinate creşterii participării la învăţământ şi reducerii părăsirii timpurii a şcolii pentru min 659 de antepreşcolari, preşcolari şi şcolari din Comuna Victoria; derularea unui program integrat de sprijin a copiilor şi familiilor prin oferirea de servicii complementare serviciilor educaţionale pentru un număr de 659 de antepreşcolari, preşcolari şi şcolari şi dezvoltarea parteneriatelor școală – familie – comunitate; îmbunătăţirea competenţelor a 65 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar în vederea oferirii de servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei scoli incluzive.

O altă realizare a fost Proiectul ,,Dotare așezământ cultural", care a avut ca scop dotarea Căminului Cultural din satul Victoria cu materiale și mijloace moderne, în vederea protejării patrimoniului cultural, a conservării moștenirii de interes local și asigurării accesului populației la evenimente social-culturale.


G.P. Dacă aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit.

Creţu Daniel

Cel mai mare regret este acela că birocrația excesivă mi-a pus piedici în accesarea fondurilor necesare pentru realizarea proiectului social “Servicii comunitare pentru bunicii din comuna Victoria”, proiect prin care am dorit să acordăm sprijin vârstnicilor defavorizați din comună, prin înființarea unui centru de zi.

G.P. Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?

Creţu Daniel

În acest moment avem în derulare următoarele proiecte:

“Victoria se educă”, proiect de îmbunătățire a calității procesului educational din Comuna Victoria;

Extindere rețea de canalizare în localitatea Victoria, comuna Victoria, județul Iași”

Înființare și dotare grădiniță în comuna Victoria, județul Iași

G.P. Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?

Creţu Daniel

Pe lângă finalizarea proiectelor menționate mai sus, am în vedere:

- înființarea unei rețele de distribuție gaze naturale în comună;

- modernizarea drumului comunal Icușeni Deal-Icușeni Vale;

- extinderea unui corp din cadrul Școlii “Ionel Teodoreanu” Victoria, cu spații didactice și sală de sport;

- intabularea terenurilor din întreaga comună, intravilan și extravilan.


G.P. Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului.

Creţu Daniel

Principalele surse de finanțare accesate au fost fondurile europene nerambursabile.

G.P. Dacă aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatului care v-a rămas întipărit în minte?

Creţu Daniel

Cele mai speciale și impresionante momente de care îmi amintesc cu plăcere sunt acelea în care am văzut bucuria în ochii copiilor care au participat la multitudinea de activități din cadrul proiectelor dedicate lor, dar și emoția vârstnicilor pe care i-am sărbătorit an de an, alături de familii și comunitate, in cadrul proiectului “Nunta de aur”.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...