PRIMĂRIA ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Alexandru Vlahuta
BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Cojocaru Dănuț, primarul comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui

"Sper că fiecare om, fie el locuitor, fie turist, fie investitor, fie demnitar, fie ales local, fie funcționar, să-și facă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare a comunei Alexandru Vlahuță. Îmi doresc ca toată comunitatea să participe activ la aducerea acestei comune în rândul celor prospere, prin stabilirea de comun acord a noilor tendințe de dezvoltare. Prin aceste măsuri, doresc să dezvoltăm comuna Alexandru Vlahuță și să ridicăm nivelul de trai al locuitorilor." Dănuț Cojocaru, Primarul comunei Alexandru Vlahuță

Astăzi facem un popas în comuna Alexandru Vlahuţă, din sudul judeţului Vaslui, aflată la 24 km de oraşul Bârlad, la 60 km de oraşul Vaslui şi la 80 km de oraşul Huşi și stăm de vorbă cu domnul primar Dănuț Cojocaru despre realizările mandatului 2016 - 2020 și despre proiectele viitoare de dezvoltare și modernizare ale comunei.

Ghidul Primăriilor: Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?

Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: Cea mai mare provocare a fost să implementăm cele 9 proiecte finanțate prin PNDL I și II. Am întâmpinat unele dificultăți în implementarea acestor proiecte, pe de o parte din cauza numărului mare al acestora și din cauza faptului că unele proiecte au fost inițiate aproape simultan, am avut de luptat cu birocrația și cu procedurile de implementare extrem de stufoase, ne-am confruntat cu situații în care câștigătorii licitațiilor fie au renunțat la proiect, fie nu și-au respectat obligațiile contractuale și s-au produs întârzieri destul de mari în demararea și continuarea proiectelor, finanțările nu au venit întotdeauna la timp, etc.

G.P: Care au fost principalele realizari ale instituției în acești 4 ani?
Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: Pot afirma că am avut multe realizări, atât în ceea  ce privește eficientizarea și modernizarea activității primăriei, iar aici aș menționa informatizarea institutiei, dar, și pentru întreaga comunitate și aici m-aș referi doar la realizarea iluminatului stradal cu becuri LED și achiziționarea de tablete pentru toți elevii comunei, care vor fi oferite acestora, cu titlu gratuit, la începerea anului școlar 2020 - 2021, în luna septembrie, împreună cu abonament gratuit la internet pe 2 ani pentru fiecare tabletă. Am realizat această investiție pentru a putea facilita accesul tuturor elevilor la informare, educație și la învățământul online, în cazul în care pandemia de COVID-19 ne va obliga pe toți, din nou, să ne transferăm activitățile specifice fiecăruia dintre noi în mediul online. Sunt tatăl a două fetițe, ambele eleve și chiar știu cât de greu le-a fost să se adapteze Ia învățământul online, sunt conștient și recunosc valoarea și importanța educației pentru toți copiii și îmi doresc ca toți elevii comunei Alexandru Vlahuță să aibășanse egale și acces egal la educație, măcar prin intermediul tehnologiei, dacă prezența fizică la școală a acestora va fi împiedicată de pandemie.Însă cea mai mare realizare pe care consider ca am avut-o în acest mandat a fost să particip la semnarea protocolului și la  începerea și  derularea,  în  parteneriat  cu Primăriile Zorleni, Băcani, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești și a Consiliului Județean Vaslui a proiectului "Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră strategică 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 246, DJ 247)". Contribuția comunei noastre la acest proiect a constat și în punerea la dispoziție a unui teren, cu titlu gratuit, pentru  organizarea de șantier pentru implementarea  acestui proiect (drum strategic). Un drum de calitate este calea deschisă spre modernizarea  accelerată  a  comunei, spre atragerea de investitori care vor folosi forța de muncă disponibilă local, fapt ce, în mod sigur, nu va însemna doar o creștere a calității vieții cetățenilor, ci va reduce semnificativ dependența de serviciile sociale, va diminua și, sperăm că va înceta complet plecarea tinerilor la muncă în străinătate, îi va convinge pe cei plecați la muncă în străinătate  să se întoarcă acasă, Iângă familiile lor, pentru că acum ar avea un loc de muncă sau și-ar putea deschide afaceri proprii, copiii vor simți, din nou, dragostea și apropierea  părinților, iar bunicii nu vor mai fi singuri, le va dispărea dorul și tristetea și vor învăța, din nou, să zâmbească.

G.P: Aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit?

Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: Cel mai mare regret pe care îI am este faptul că nu am reușit să finalizăm Centrul de  permanență  din comună. Construcția și dotarea Centrului de permanență a fost și, din păcate, încă este puțin dificilă nu doar din cauza costurilor, care nu sunt deloc mici, dar, surse de finanțare se mai pot găsi, ci din cauza faptului că, încă, nu am reușit să conving suficienți medici specialiști să se implice și să se deplaseze în comună, sau chiar să se mute aici. Cel mai mare impediment este cel legat de deplasarea în comună, și, chiar dacă am oferit un pachet de subvenții suficient ca să acopere costurile de deplasare sau de cazare ale acestor specialiști, calitatea proastă a drumurilor a descurajat și pe cel mai binevoitor medic să accepte să vină în  comună.  Sunt optimist, însă, deoarece Proiectul de realizare a drumului strategic Bârlad - Laza - Codăești a avansat foarte mult, iar calitatea și siguranța deplasării locuitorilor comunei a crescut semnificativ, ceea ce face ca impedimentul major al deplasării medicilor în comună pentru a asigura servicii medicale de calitate în Centrul de Permanență să poată fi depașit complet până la data finalizării și dotării Centrului de permanență.

G.P: Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?
Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: Proiectele începute în timpul acestui mandat și care se află încă în derulare sunt:

Construirea unui Dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuță;

Modernizarea Școlii Gimnaziale "Alexandru Vlahuță" din satul Alexandru Vlahuță;

Construirea Grădiniței din comuna Alexandru Vlahuță; 

Modernizarea școIii primare din satul Buda;

Modernizarea școlilor primare din satele Ghicani și Morăreni; 

Amenajarea podurilor de pe teritoriul  comunei; 

Modernizarea drumurilor de interes local din comună;

Alimentarea cu apă curentă și conectarea la rețeaua de canalizare a tuturor gospodăriilor din comună;

Asigurarea de internet gratuit în centrul comunei prin programul WIFI4YOU; 

Mărirea parcului de dotări a serviciului de gospodărire comunală prin achiziționarea de utilaje, cum ar fi un autogreder;

Construirea podului din satul Morăreni.

G.P: Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?

Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: În primul rând, doresc să finalizez proiectele începute în acest mandat, deoarece, toate celelalte proiecte se bazează pe această "infrastructură" care vizeaza unele din cele mai importante aspecte ale vieții dintr-o comunitate: sănătatea, educația și rețeaua de drumuri moderne. Dar, cel mai important element în realizarea acestora nu sunt banii, cum ar putea crede multă lume, ci OMUL. Orice proiect se poate realiza, oricât ar părea de imposibil sau de improbabil, dacă oamenii se implică responsabil, fiecare în locul sau, unde este cel mai potrivit. Toate proiectele pe care le-am început și trebuie finalizate, sau cele care vin ca o continuare firească a acestora, presupune faptul că cetățenii mă vor investi cu încrederea lor într-un nou mandat ca primar, dându-mi posibilitatea, în acest fel, să termin ce am început și să pornesc alte proiecte absolut necesare comunității noastre.
Planurile mele de viitor pentru un nou mandat ar viza, printre altele:
Constituirea, la nivelul primăriei, a unui compartiment compus din specialiști în scrierea de proiecte și accesarea de fonduri europene nerambursabile sau parțial rambursabile, sau a altui tip de fonduri nerambursabile, pentru finanțarea totală, sau parțiala, a proiectelor pe care ni le propunem, care nu sunt puține, necesită finanțări substanțiale și vom prezenta în mod transparent cetățenilor toate contractele de finanțare semnate, valoarea acestora, etc.;

Construirea unui centru cultural în comună;

Construirea platformei comunale pentru depozitarea gunoiului de grajd; 

Construirea unei centrale electrice pe biomasă, care va folosi gunoiul de grajd colectat pe platforma comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd. Acest proiect are implicații benefice inclusiv asupra mediului înconjurător, deoarece, pe platforma de depozitare a gunoiului de grajd se va colecta materia primă pentru centrala electrică pe biomasă și de la comunele din jur, reducând, astfel, dispersia necontrolată a acestor gunoaie, cu impact negativ asupra mediului înconjurător și a sănătății locuitorilor comunei;

Punerea la dispoziția cetățenilor a celei de-a treia utilități absolut necesare pentru un trai decent și confortabil și anume înființarea rețelei de distribuție a gazului natural în întreaga comună;

Înființarea unei baze sportive, pentru a transforma în tradiție realizările sportivilor din comuna noastră, cum ar fi Iuliana Buhu;

Construirea unui parc de agrement;

Dotarea corespunzătoare a serviciului pentru situații de urgență;

Conectarea satelor Buda și Morăreni la rețeaua de canalizare a comunei;

Asfaltarea tuturor drumurilor din comuna și a  drumului  de  acces  spre Mănăstirea Alexandru Vlahuță, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, Sfântul lerarh Nicolae (paraclis); 

Împădurirea terenurilor degradate și consolidarea versanților dealurilor din comună pentru prevenirea alunecărilor de teren;

Construirea unei case praznicale în satul Alexandru Vlahuță; 

Reabilitarea monumentului Alexandru Vlahuță;

Conectarea la rețeaua de alimentare cu apă și la cea de canalizare a tuturor gospodăriilor din comună, inclusiv a celor din zone mai izolate - Zona Pleșești, Zona Ghicani, biserica Buda, Zona nord Morăreni - lângă pădure etc.

Construirea de trotuare pietonale pentru evitarea deplasării cetățenilor pe carosabil și prevenirea evenimentelor rutiere nedorite;

Realizarea Nomenclatorului stradal al comunei și lansarea unei consultări a cetățenilor comunei cu privire la denumirea străzilor, dorind, în acest fel, să aducem o recunoaștere a meritelor și realizărilor personalităților marcante ale comunei;

Având în vedere alocarea denumirilor de străzi la nivelul comunei, vom încheia un protocol cu Serviciul de evidența populației Bârlad pentru deplasarea în comună a unei persoane specializate care să faciliteze eliberarea noilor documente de identitate ale cetățenilor, pentru a veni mai ales în sprijinul persoanelor vârstnice sau a celor cu venituri mici.

G.P: Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?

Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: Principalele surse de finanțare pentru proiectele în derulare au fost:

Fonduri guvernamentale prin programele PNDL I și II; 

Fonduri europene prin APM, A.F.I.R., INNEA, Banca Mondială; 

Fonduri de la bugetul local.

Prin înființarea la nivelul primăriei, a unui compartiment compus din specialiști în scrierea de proiecte și accesarea de fonduri europene nerambursabile sau parțial rambursabile, sau a altui tip de fonduri nerambursabile, ne propunem să diversificăm sursele de finanțare a acestor proiecte și să ne orientăm, în special, spre fonduri nerambursabile, pentru a reduce, în acest fel, presiunea pe sursele de finanțare guvernamentale sau pe veniturile de la bugetul local.

G.P: Aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatului care v-a ramas întipărit in minte?

Primar, Ec. Cojocaru Dănuț: Aici aș dori să amintesc despre comemorarea intr-un cadru festiv deosebit a 100 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Vlahuță îi momentul în care am semnat protocolul pentru începerea și derularea, în parteneriat cu Primăriile Zorleni, Băcani, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codaești, Micle și a Consiliului Județean Vaslui a proiectului "Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră strategică 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 246, DJ 247)".

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...