BILANȚ DE MANDAT 2016 – 2020: Takács Szabolcs István, primarul comunei Corunca, județul Mureș

Comuna Corunca (Koronka) este situată pe drumul naţional DN 13 (E 60), la sud-est de Municipiul Târgu Mureş, făcând parte din zona metropolitană a acestuia. Corunca este în prezent în continuă dezvoltare, fiind avantajată și de situarea în proximitatea localității de reședință de județ, Târgu-Mureș, la o distanţă de aproximativ 4 km. Comuna are 2728 locuitori (conform recensămantului din 2012) în cele două localităţi ale sale – Corunca (Koronka) şi Bozeni (Székelyboós) si este administrată de primarul Takács Szabolcs István care a avut amabilitatea să ne ofere detalii despre realizările mandatului 2016 – 2020 și despre planurile de dezvoltare ale comunei.

Ghidul Primăriilor: Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?

Primar Takács Szabolcs István: Principalele provocări au fost dezvoltarea unui parteneriat de lucru cu membrii Consiliului Local ai Comunei Corunca, mai ales că nu de puține ori am fost nevoiți să ne irosim energia și resursele cu niște răspunsuri solicitate în urma unor sesizări sau plângeri care s-au dovedit nefondate în urma cercetărilor autorităților statului.

G.P: Care au fost principalele realizări ale instituției în acești 4 ani?

Primar Takács Szabolcs István: Am avut în jur de 40 de proiecte pregătite în perioada 2016 - 2020. Unele sunt finalizate din bugetul public local, iar pentru o parte din ele așteptăm finanțări nerambursabile pentru că au fost selectate câștigătoare. Majoritatea au vizat dezvoltarea sau extinderea infrastructurii edilitare, adică am asfaltat și am pietruit străzi, am extins rețeaua de apă și canalizare, am modernizat rețeaua de iluminat public etc. 

Urmează să prezint și proiectele de investiții mai semnificative:

Am pus bazele unui serviciu de supraveghere video pentru siguranța populației din comuna Corunca. Locuitorii de pe străzile De Jos, De Sus, Pădurii, Sighișoarei, Mădăraș, Spectrum se bucură de extinderea rețelei de apă și canalizare. Un alt proiect important este extinderea rețelelor edilitare care fac legătura cu localitatea Bozeni și care s-a realizat în proporție de 80%. Urmează să extindem sistemul de rețea de apă și canalizare și în zona Vațman și Substejeriș. Pe o lungime de aproximativ 6 km în 8 străzi am construit rigole, șanțuri betonate de scurgere a apelor pluviale și am amenajat accesul la proprietăți, lărgind partea carosabilă a străzilor respective. În plus, am modernizat sistemul de iluminat public din satul Bozeni și pe străzile Pârâului, montând corpuri de iluminat LED. Avem două proiecte de modernizare a tuturor drumurilor publice din comună și lucrăm la elaborarea altor proiecte de infrastructură pentru cele 9 străzi recent recepționate din domeniul privat. Vom moderniza sistemul de electrificare și iluminat public pe strada Zorilor, Între Dealuri și Pârâului și vom amenaja zona centrală a comunei, introducând, pozând cablurile electrice în pământ. Am depus o cerere de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) care vizează implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public cu corpuri LED.

G.P: Aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit?

Primar Takács Szabolcs István: Aș menționa că din cauza pandemiei COVID-19 nu am reușit să finalizăm lucrările privind înregistrarea sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară prin care putem clarifica situația juridică a terenurilor.

G.P: Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?

Primar Takács Szabolcs István: În total sunt 6 proiecte în derulare și 14 în fază de proiect și sau urmează procedura de atribuire a contractului de execuție. Toate aceste 20 de proiecte vizează dezvoltarea rețelei tehnico-edilitară și de infrastructură a comunei Corunca.

Astfel, mai jos vă prezint proiectele de investiție aflate în execuție:

1. Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în satul Bozeni, com. Corunca, jud. Mureş

2. Reactualizare PUG3. Construire trotuare str. Sighișoarei E604. Amenajare teren de sport multifunctional în localitatea Bozeni, comuna Corunca

5. Asfaltare str. Vale, str. Narciselor, str. Nr. 19 loc Corunca

6. Extindere rețea de apă și canalizare str. Spectrum, loc. Corunca, jud. Mureș

 

 Proiectele de investiții în fază de atribuire a contractului de execuție sunt următoarele:

1. Modernizarea iluminatului public în localitatea Corunca, județul Mureș

2. Extindere rețea de apă și canalizare in Strada nr. 18, loc. Corunca, jud. Mureș

3. Extindere rețea de canalizare in Strada nr. 13 loc. Corunca, jud. Mureș

4. Extindere rețea de canalizare Strada nr. 24, loc. Corunca, jud. Mureș

5. Lărgire parte carosabilă, construire trotuar și canalizare pluvială pe str. Substejăriș, loc. Corunca

6. Modernizarea străzii Margaretelor pe porțiunea km 0+400-0+460 din localitatea Corunca, județul Mureș

7. Extindere rețea de distribuție energie electrică 0,4 kV str. Zorilor, localitatea Corunca jud. Mureș

8. Reparații capitale la aripa estică a Căminului Cultural din localitatea Corunca, județul Mureș


Proiecte de investiții în fază de proiect:

1. Betonare șanțuri de scurgere în zona Vațman, str. Castelului, str. Salcâmii și strada Pârâului, comuna Corunca, județul Mureș

2. Amenajarea zonei centrale a localității Corunca județul Mureș

3. Construire clădire de vestiare teren de fotbal loc Corunca

4. Extindere trotuar în str. Sighișoarei E60 spre zona Vațman, loc. Corunca

5. Modernizarea drumului vicinal Corunca-Păsăreni km 0+000-4+090 Comuna Corunca, Județul Mureș

6. Modernizarea unor străzi din Comuna Corunca, Județul Mureș

 
G.P: Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?

Primar Takács Szabolcs István: Dacă voi reuși să câștig din nou încrederea locuitorilor doresc să finalizăm planul de urbanism general a localității în vederea obținerii unor reglementări urbanistice clare. Doresc implementarea proiectelor de infrastructură și a sistemului integrat de cadastru pentru ca fiecare locuitor a comunei să aibă acte asupra proprietăților. De asemenea, este oportună achiziționarea unui teren pentru construirea unei săli de sport pentru copii și tineret, teren de joacă, construirea de piste de bicicletă pe ruta Bozeni-Corunca și Corunca-Târgu-Mureș, respectiv digitalizarea serviciilor de administrație publică locală prin implementarea platformei online: ghiseul.ro, E-Terra și a altor sisteme securizate care sprijină serviciile de adminsitrație publică destinată deservirii cetățenilor. De asemenea, doresc să se decongestioneze traficul rutier în zonele cu drumurile înguste prin regândirea circulației și să implementăm un sistem de reciclare a deșeurilor menajere în vederea reducerii cantității de deșeuri care trebuie depozitată.

G.P: Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?

Primar Takács Szabolcs István: În vederea realizării proiectelor am recurs la surse de finanțare alocate prin LEADER-PNDR (amenajare teren de sport multifuncțional din Bozeni), Comisia Europeană (acces gratuit la conexiunea WiFi în locurile publice) și Administrația pentru Fondul de Mediu (care vizează implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public cu corpuri LED la nivelul întregii comune).

G.P: Dacă aveți vreun moment anume de pe parcursul mandatului care v-a rămas întipărit în minte?

Primar Takács Szabolcs István: Mulțumirea oamenilor când se finalizează o lucrare privind infrastructura edilitară și întâlnirea cu ei în cadrul diferitelor evenimente de genul Zilei Comunei Corunca sau la biserică și încrederea manifestată față de instituție și în funcția de primar. 

G.P: Dacă sunt niște aspecte pe care ați mai vrea să le adăugați față de răspunsurile la întrebările de mai sus, vă rugăm să le menționați. 

Primar Takács Szabolcs István: Datorită așezării sale foarte aproape de Târgu-Mureș, localitatea noastră, comuna Corunca a devenit foarte atractivă și a cunoscut o dezvoltare imobiliară rapidă. Multă lume se decide să se mute de la oraș la sat, din confort într-o zonă cu un teren care dispune de multe ori doar de vegetație și dorește ca în foarte scurt timp imobilul deținut să dispună de toate utilitățile, să fie racordat rapid la rețelele de alimentare apă, gaz, canalizare și electricitate. Drumul din față să se materializeze asfaltat. Și toate aceste doleanțe se revendică în baza faptului că se plătește impozit pe imobil la bugetul local.  Înțeleg aceste doleanțe și e firesc să aspirăm la un astfel de confort doar că pentru investițiile realizate din bani publici sunt stabilite niște reguli stricte pe care suntem obligați să le respectăm. Astfel sumele aferente acestor investiții trebuie să fie prevăzute în bugetul anual a comunei plus, imoblilul asupra căruia urmează să se realizeze lucrări trebuie să aibă o situație juridică clarificată și să aparțină domeniului public al comunei, necesită proiectare, obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor, o procedură de achiziții publice destul de complexă și care durează și nevoile oamenilor mai trebuie să conveargă cu prioritățile aprobate de consiliul local a comunei. Multă lume ne-a căutat într-un ton destul de vehement legat de solicitările personale mai sus descrise și de aceea consider utilă această informare ca înainte să investească și să se mute din confortul orașului la țară e bine dacă iau în calcul și aceste faze pe care vom fi nevoiți să parcurgem și să fie înarmați cu multă răbdare.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...