Localitate: Blagesti

Judet: Bacau

Ţara: Romania

Cod postal: 607065

Telefon: 0234-268010

Fax: 0234-268030


Persoane din institutie:

Primar: Laurenţiu Munteanu
Viceprimar: Murgu Gheorghe
Secretar: Coldianu Cecilia
Contabil: Simion Cătălin

Suprafata: 9630 ha

Intravilan: 707 ha

Extravilan: 8933 ha

Populatie: 7240

Gospodarii: 2365

Nr. locuinte: 2456

Nr. gradinite: 8

Nr. scoli: 9

Numele localitatilor aflate in administratie:

Buda, Şipote, Blăgeşti, Valea lui Ion, Ţârdeni, Poiana Negustorului

Asezarea geografica:

În partea de nord a judeţului Bacău, la 28 km de reşedinţa de judeţ, Bacău

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor

Activitati economice principale:

O societate de confecţii textile
Societăţi de prestări servicii agricole

Evenimente locale:

Zilele comunei Blăgeşti - 22-23 octombrie

Facilitati oferite investitorilor:

Concesionări terenuri
Forţă de muncă

Proiecte de investitii:

Drum din beton Biserica Ţârdeni
Finalizare amenajare parc, Valea lui Ion
Reabilitare Şcoală Pascareni
Reparaţii Şcoala nr. 1 Blăgeşti
Reabilitare Monumentul Eroilor
Amenajare spaţiu Arhivă Blăgeşti
Reparaţii acoperiş Primăria Blăgeşti
Împrejmuire parc Blăgeşti
Amenajare sală de şedinţă C L în spaţiul primăriei Blăgeşti
Achiziţionare echipamente şi dotări Poliţia Comunitară Blăgeşti
Achiziţionare şi implementare sistem de supraveghere şi monitorizare a principalelor drumuri şi căi de acces în comună în vederea diminuării, prevenirii şi reducerii infracţionalităţii, pus la dispoziţia Poliţiei Comunitare Blăgeşti
Împrejmuire Şcoala Mare şi Şcoala Mică Buda
Amenajare şi reparare pod peste pârâul Prajoaia, construcţia de punţi pietonale peste pârâul Prajoaia
Reaparaţii drum sat Şipote, zona "Raion" şi săpat 3 fântâni precum şi reparaţii la sistemul de alimentare cu apă în localitatea Buda
Îmbalastare şi pietruire a drumurilor şi uliţelor de pământ de pe raza comunei Blăgeşti, precum şi repararea drumurilor care sunt asfaltate şi pietruite

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune