Localitate: Botosani

Judet: Botosani

Ţara: Romania

Cod postal: 710236

Telefon: +40231-502200

Fax: +40231-531595

Url: http://www.primariabt.ro


Persoane din institutie:

Primar: Cătălin Mugurel Flutur
Viceprimar: Cosmin Ionuț Andrei
Viceprimar: Marian Murariu
Secretar: Ioan Apostu
Director Executiv Economic: Mirela Elena Gheorghiță
Administrator Public: Adriana Zăiceanu

Suprafata: 4136,41 ha

Intravilan: 1937,80 ha

Extravilan: 2194,41 ha

Populatie: 105000

Gospodarii: 39857

Nr. locuinte: 38974

Nr. gradinite: 24

Nr. scoli: 16

Nr. licee: 13

Nr. universitati: 3

Asezarea geografica:

Municipiul Botoşani este poziţionat în partea de nord-est a ţării, la 476 km distanţă faţă de Bucureşti pe calea ferată şi 429 km pe şosea, fiind străbătut e meridianul de 26°41' est şi de paralela de 47°44' nord
Din punct de vedere fizico-geografic, municipiul este situat în zona de contact dintre dealurile înalte de pe stânga văii Siretului, în vest şi aceea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei, ce se întinde spre est.
Poziţie în judeţ: oraşul Botoşani este situat central-vestic, în zona de contact dintre Câmpia Moldovei şi Podişul Sucevei.
Coordonate geografice: este străbătut de meridianul 26º41’ est şi de paralela 47º44’ nord.
Altitudine medie: 170 metri peste nivelul Mării Negre.
Suprafaţa totală (ha /% din suprafaţa judeţului) 4136,00/0,82%.
Vecini:
Nord - teritoriul administrativ al comunei Roma.
Nord-Est-Est - teritoriul administrativ al comunei Răchiţi.
Est-Sud-Est - teritoriul administrativ al comunei Stăuceni.
Sud - teritoriul administrativ al comunei Băluşeni.
Vest-Sud-Vest - teritoriul administrativ al comunei Curteşti.
Nord-Vest - teritoriul administrativ al comunei Mihai Eminescu.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie
Industrie
Prestări servicii
Comerţ
Construcţii
Turism

Activitati economice principale:

În Municipiul Botoşani își desfăşoară activitatea aproximativ 11.931 agenţi economici din care 5715 SRL-uri şi 5968 asociaţii familiare şi persoane fizice autorizate, cu un număr al persoanelor angajate de peste 35.000.

Obiective turistice:

Centrul Istoric reprezintă partea cea mai veche din oraş şi care după reabilitare îşi regăsește identitatea turistică în regiune.
Bisericile ctitorite de doamna Elena Rareș (văduva domnitorului Petru Rareş): Biserica Uspenia, unde a fost botezat poetul Mihai Eminescu şi Biserica Sfântul Gheorghe, ambele situate în Centrul Istoric al oraşului.
Mănăstirea Popăuţi, ctitorită de Ştefan cel Mare, este un alt monument istoric de interes pentru turiştii care vizitează oraşul.
​Casa memorială Nicolae Iorga și Casa Cantemir Ciomac (cu spațiu dedicat pictorului Ștefan Luchian).
Muzeul Județean.
Muzeul Etnografic.
Ipotești, aflat în Zona Metropolitană.
Zona de agrement Cornișa (în construcție).

Evenimente locale:

Zilele Mihai Eminescu, Premiul Naţional de poezie "Mihai Eminescu" - 15 Ianuarie 
Zilele oraşului de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - 23 Aprilie
Festivalul Verii - August
Zilele recoltei - Septembrie
Sărbători de iarnă - Decembrie
Revelion în aer liber - Decembrie
Revelionul pensionarilor - Ianuarie

Facilitati oferite investitorilor:

Resurse umane calificate
Infrastructură și logistică
Parc industrial
Sprijin administrativ
Oportunități:
Turismul cultural și de recreere în contextul proximității zonelor turistice deja cunoscute: Bucovina și Municipiul Iași, dar și al frontierelor cu Republica Moldova și Ucraina
Noi proiecte de cooperare transfrontalieră în perspectiva dezvoltării sustenabile și durabile a frontierelor de est ale Uniunii Europene
Existența mâinii de lucru calificate în domenii precum: industria textilă, electrotehnică, construcții montaj
Populația tânără este mai bine reprezentată ( ponderea din totalul populației) decât în alte zone din țară.

Proiecte de investitii:

Proiecte încheiate și proiecte în curs de finalizare:
1.1. Reabilitarea şi modernizarea străzilor inelului principal de circulaţie din Municipiul Botoşani
Modernizarea şi reabilitarea accese pietonale şi carosabile precum şi iluminat arhitectural în Municipiul Botoşani
Reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a spaţiilor verzi precum şi reablitarea şi modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora, în Municipiul Botoşani
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani, pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice 
Parcul regional de agrement turistic şi sportiv Cornișa
Restaurare şi consolidare teatrul Mihai Eminescu
Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere agricole
Investiţii în sectoare deja consacrate cât şi exploatarea unora noi (industria IT, turism, piscicultură, energii regenerabile, resurse de apă)
1.2. Portofoliu de proiecte finanțate prin POR 2014-2020:
Transport local durabil ecologic în Municipiul Botoșani Axa 4.1. Acest proiect presupune modernizarea și reabilitarea căii rulante a travaiului, introducerea transportului electric/hybrid cu autobuzul pe celelalte trasee, precum și realizarea infrastructurii aferente și achiziția de material rulant
Reabilitare termică clădiri publice Axa 3.1.
Reabilitare termică blocuri de locuințe Axa 3.1.
Iluminat public inteligent și eficent în Municipiul Botoșani racordat la cerințele europene Axa 3.1.
Regenerare urbană în Municipiul Botoșani Axa 4.3.
Înființarea unui Parc Tehnologic în Municipiul Botoșani/Zona Metropolitană
Înființarea unui centru rezidențial pentru îmbătrânirea activă destinat persoanelor vârstnice din Municipiul Botoșani integrat cu un centru medico-social
Proiecte sub responsabilitatea comunității ( CLLD) Axa 9. Investiții în sprijinirea regenerării economice a unei zone urbane aflate în declin și stimularea incluziunii sociale a comunităților defavorizate, inclusiv a comunității romilor
Construcția și echiparea infrastructurii educațiuonale preșcolare și școlare Axa 4.4.
Extindere Spital TBC Botoșani, dotare cu echipament
 

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune