Localitate: Becicherecu Mic

Judet: Timis

Ţara: Romania

Cod postal: 307040

Telefon: 0256-378501

Fax: 0256-378805


Persoane din institutie:

Primar: Rusu Raimond Ovidiu
Viceprimar: Gherasim Adrian Silviu
Secretar: Hîldan Alin Marian
Contabil: ec. Feleaga Daniela
Promotor local: Suciu Ioan

Suprafata: 5264 ha

Intravilan: 250 ha

Extravilan: 5014 ha

Populatie: 2750

Gospodarii: 1000

Nr. locuinte: 950

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 1

Asezarea geografica:

Comuna Becicherecu Mic face parte din judeţul Timiş, fiind situată pe şoseaua Timişoara-Biled-Cenad sau paralel pe calea ferată Timişoara-Dudeştii Noi-Biled-Cenad
Amplasată la nord-vest de Timişoara, la o distanţă de 17 km, comuna face parte din zona de influenţă a Timişoarei

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor
Cultivarea şi creşterea plantelor

Activitati economice principale:

Agricultură
Creşterea animalelor
Mecanică
Morărit - panificaţie
Comerţ
Servicii
Prelucrarea şi comercializarea lemnului

Obiective turistice:

Satul vechi, secolul XIV-XV, epoca medievală - sit arheologic, vechea vatră a satului locuit de români şi sârbi, denumit şi Dealul Crucii. Bogatul material arheologic descoperit pe vechea vatră a satului,numeroasele fragmente ceramice atestă o locuire neîntreruptă pentru epocile istorice următoare: cea a fierului, daco-romană, feudală, modernă şi contemporană. Satul vechi este atestat ca şi monument istoric
Biserica Ortodoxa Sârbă - la 30 aprilie 1823 s-a pus piatra de temelie, fiind sfinţită la 26 decembrie în acelaşi an, pe locul său actual, în apropierea altei biserici din lemn, care a ars. Hramul bisericii este "Mutarea Moaştelor Sfântului Nicolae". Iconostasul a fost făcut de Mihail Ianici în anul 1853, iar pictura iconostasului şi a stranelor bisericeşti a fost realizată în 1861 de Nicola Alexici, un pictor renumit în acele vremuri. Reparaţiile care au intervenit ulterior nu au afectat pictura originală. Biserica este declarată monument istoric naţional
Casa cu nr. 644, Becicherecu Mic - în 1785-1786 au sosit în localitate un număr de 500 de germani. Ei aveau casele cu pereţi din pământ bătut, acoperiş din stuf. Casa era împărţită în camera mare la stradă, bucătărie spaţioasă, cămară (şpais), adăposturi pentru animale mari şi mici. Acest tip de casă avea să devină tipul casei şvăbeşti. Se mai păstrează imobilul cu numărul 644 construit în anul 1914, de Bűcher Ioan pentru fiica sa Anna-Maria, căsătorită Lauer, păstrată prin moştenire de familie şi declarată monument istoric

Evenimente locale:

Hramul Bisericii Ortodoxe Române - sărbătorit anual la 15 august
Hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe - sărbătorit anual la 22 mai
Hramul Bisericii Romano-Catolice - sărbătorit anual în a doua duminică a lunii noiembrie
1 decembrie şi aprinderea bradului de crăciun

Facilitati oferite investitorilor:

Reţea de alimentare cu apă curentă
Reţea electrică
Telefonie fixă şi mobilă cu acoperire în toate reţelele
Acces DN 6 cu ieşirea la Vama Cenad
Străzi accesibile (asfaltate şi pietruite)
Vânzare şi concesionare teren
Tratament egal şi nediscriminatoriu pentru orice posibil investitor

Proiecte de investitii:

Asfaltare străzi şi drumuri comunale
Extindere iluminat public şi reţea electrică
Împădurire terenuri agricole
Reţea de canalizare şi staţie de epurare
Extindere reţea trotuare
Reparaţii clădire post de poliţie, sediu poştal
Reparaţii la Biserica Ortodoxă Română, schimbare acoperiş şi împrejmuire gard Biserica Ortodoxă Sârbă
Extindere alimentare cu apă potabilă în întreaga localitate, construire foraje, staţie de tratate şi clorinare
Construire grădiniţă cu program prelungit
Construire monumente în memoria ostaşilor căzuţi în primul şi al doilea război mondial
Construire sală de sport

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune